Kjøpsbetingelser

1- Avtalen

Les gjennom våre kjøpsbetingelser for netthandel på candypeople.shop:


Når du gjennomfører et kjøp aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom Candy People Norway AS og deg som kunde. Merk at kjøpsbetingelsene kan endres, og bør derfor leses hver gang man gjennomfører et kjøp hos Candy People.

2- Partene

Selger:
Organisasjonsnr: 916220855
Candy People Norway AS
Prinsens gate 2B, 7012 Trondheim
E-post:
Telefon: 70123000 (Mandag – fredag: 09:00-15:00)

Kjøper:
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3- Pris

Alle priser som er oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Det er ingen skjulte kostnader hos oss og prisen som oppgis ved kjøpsøyeblikket inkluderer merverdiavgift, fakturagebyr, fraktkostnader, toll og avgifter. De ulike elementene er spesifisert i kassen som produktkostnad, merverdiavgift, frakt og fakturagebyr.

Vi tar forbehold om prisendringer og prisfeil på våre produkter.

Merk at tilbud gjelder så langt lageret rekker og innenfor de tidsrammer som det informeres om i vår markedsføring. Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene du har bestilt, vil vi sende varene vi har på lager og kreditere manglende vare(r), eventuelt slette bestillingen hvis vi ikke kan levere noen av varene. Rabattkoder gjelder alltid for ordinære varer og ikke på allerede nedsatte varer. Enkelte rabattkoder er av personlig art og vi forbeholder oss retten til å avvise eventuelle salg og deaktivere rabattkoder dersom vi mistenker misbruk. Det er maksimalt tillatt én rabattkode per ordre. Ved spesielle tilbud som har et krav for å få med en vare på kjøpet, må disse kravene være opprettholdt. Om du returnerer varer som gjør at kravet ikke opprettholdes, vil vi belaste deg for produktets ordinære verdi.

 

4- Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Eksempelvis dersom et produkt ikke har noen pris.

 

5- Betaling

Hos oss kan du velge mellom flere trygge og sikre betalingsmetoder.

VIPPS/Kortbetaling – benytter man VIPPS, kredittkort eller debetkort ved betaling, reserveres kjøpesummen på kortet samme dag som bestillingen blir gjort, og trekkes når varen blir sendt fra lageret vårt.

Klarna Faktura med 14 dagers betalingsfrist - Velger du å betale med faktura mottar du faktura på e-post/i klarna app når pakken sendes fra oss. Faktura forfaller i løpet av 14 dager. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no

 

6- Leveringsmetode

Bring frakter pakken. Pakken blir levert til post i butikk som standard, men du som kunde kan også velge "pakke levert hjem". Hentemelding på SMS og/eller e-post. Normal leveringstid: 3-6 virkedager fra pakken er sendt fra oss.

 

7- Risikoen for varen

Selgeren har ansvaret for varen frem til den er levert til kjøperen. Risikoen for varen går over på kjøper når h*n, eller h*ns representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8- Angrerett

Hos oss har du 14 dagers retur- og angrerett. For å benytte deg av retur- og angreretten er det viktig at du gir beskjed til oss innen 14 dager fra da du mottok varen. Ønsker du å benytte deg av angreretten?

Send en e-post til

Returfrakt betales av kunden. Vi har en fast fraktkostnad ved retur på 149kr. Merk at angreretten gjelder kun for forbruker og ikke bedriftskunder.

Hvis du hever hele kjøpet vil du få tilbakebetalt varenes verdi ved kjøpstidspunktet, innen 14 dager etter at vi har mottatt og behandlet din retur. Du vil få en e-post når din retur er ferdigbehandlet. Har du betalt med kort vil beløpet tilbakeføres direkte til det samme kortet du benyttet ved kjøp. Hvis du skal returnere hele- eller deler av din ordre og har valgt faktura som betalingsmåte, kan du selv utsette forfallsdato kostnadsfritt på www.klarna.no. Om det ikke blir gjort, kan det påløpe purregebyr før din retur er mottatt og behandlet. Purregebyrer påløper kunden. Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på e-post: info@klarna.no

Vi oppdaterer fakturaen så snart vi har behandlet din retur. Har du allerede betalt fakturaen din, vil Klarna ta kontakt med deg for å få ditt kontonummer slik at de får sørget for tilbakebetaling.

Kansellering/endring på bestilling

Det er ikke mulig å kansellere et kjøp eller gjøre endringer i etterkant av at ordren er fullført.

9- Levering og forsinkelse

Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt 2-3 virkedager, men det kan også være tilfeller med 5-7 virkedager før varen blir levert.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor pågang hos oss eller Bring. Maksimal leveringstid er 3 uker fra bestillingen din ble utført. Dersom din bestilling ikke har blitt levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke annet er avtalt.

Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi oss beskjed innen 5 uker etter din bestilling. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunktet.

Har du mottatt pakken din, men mangler deler av ordren din er du som kunde pliktig til å gi oss beskjed umiddelbart etter at pakken er mottatt. Om vi ikke får beskjed vil hele din ordre ansees som mottatt. Skjulte skader skal reklameres umiddelbart og senest innen 5 dager fra du har mottatt varen.

10- Reklamasjon ved mangel ved varen og frist for å melde krav

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss skriftlig melding (e-post) om at du vil påberope deg mangelen. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

 

Alle varene blir grundig sjekket av oss før de sendes. Når du mottar pakken, må du kontrollere at alt er helt og i OK stand, samt at du har mottatt riktig vare(r) i hht. ordrebekreftelsen. Ved fraktskade eller feil i leveransen, må du sende oss bilde og beskrivelse på mail til: , og merke mailen med ordrenummer. Feil og mangler må meldes til oss innen 3 dager.

Ved reklamasjon får kunden tilbakebetalt samme beløpet for reklamasjonsvaren som da den ble kjøpt, eller ny vare dersom vi fremdeles har produktet på lager. Bytte og retur tar ofte opp til 3 uker fra du har sendt varen i retur.

På samme måte som det er vårt ansvar at pakken kommer frem til deg, er det ditt ansvar som kunde at pakken kommer frem til oss.

 

11- Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, belaster Candy People Norway AS kjøper med et gebyr, dvs retur- og ekspedisjonskostnader (kr 199,-) samt påløpte renter og gebyr ved fakturakjøp. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


12- Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13- Personopplysninger

Personopplysninger vil bli ikke videreformidlet til noen andre parter, men kun brukt til å gjennomføre avtalen med kjøper.

14- Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Pre-loader
Puzzel Chat